Αρχική σελίδα » Έρευνα

Η βασική έρευνα και η ανάπτυξη ερευνητικών ομάδων αποτελούν τη βάση αναφοράς του Εργαστηρίου. Η διεξαγόμενη έρευνα τεκμηριώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, με συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή συνέδρια, όπως και με δημοσιεύσεις σε εθνικά και διεθνή περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Το Εργαστήριο επιμελείται, επίσης, εκδόσεων των δραστηριοτήτων του και οργανώνει σεμινάρια και συνέδρια, καθώς και συνεργασίες με ερευνητές του ελληνικού και διεθνούς χώρου.

Η κύρια εφαρμογή της έρευνας και ουσιαστικός σκοπός του Εργαστηρίου είναι η εκπαίδευση και η εισαγωγή των φοιτητών σε ένα λειτουργικό εργαστηριακό περιβάλλον. Το εργαστήριο παρέχει εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα σπουδών, τα οποία περιλαμβάνουν τις προπτυχιακές, τις μεταπτυχιακές και τις διδακτορικές σπουδές. Αναλαμβάνεται, επίσης, εποπτεία σε πτυχιακές εργασίες, καθώς και εκπόνηση διπλωματικών μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών.