Αρχική σελίδα » Εργαστηριακή Υποδομή

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Το εργαστήριο αποτελείται από τρεις συνεχόμενες αίθουσες (621, 622, 623) στον έκτο όροφο της Φιλοσοφικής Σχολής (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου).

Η πρώτη αίθουσα (621) αποτελεί τον θάλαμο ηχογράφησης.

Η δεύτερη αίθουσα (622) χρησιμοποιείται κυρίως για την παροχή εκπαιδευτικού έργου. Προτεραιότητα δίνεται στην εργαστηριακή εκπαίδευση, σύμφωνα με το εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών και τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Ωστόσο, η εν λόγω αίθουσα παρέχεται επίσης για γενικότερες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και για ελεύθερη χρήση.

Στην τρίτη αίθουσα (623) διεξάγονται κυρίως ερευνητικές δραστηριότητες που εμπίπτουν στα ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου/Τμήματος. Παράλληλα, παρέχεται και για τη διεξαγωγή ερευνητικού έργου μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων, όπως και επιστημονικών συνεργατών και επισκεπτών ερευνητών.    

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το εργαστήριο διαθέτει 12 ηλεκτρονικούς υπολογιστές καθώς και βιντεοπροβολέα με διαδραστικό πίνακα που χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι εγκατεστημένες εφαρμογές περιλαμβάνουν εξειδικευμένα εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα:

  • Ανάλυση κι επεξεργασία Φωνής: Wavesurfer, Praat, Audacity
  • Επισημείωση αρχείων ήχου και βίντεο: ELAN
  • Ανάλυση κειμένων: Antconc, Wordsmith
  • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού: Hot potatoes
  • Στατιστική ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων: IBM SPSS Statistics
  • Δημιουργία πειραμάτων: OpenSesame

Διαθέτει επίσης 3 φορητούς υπολογιστές με πρόσβαση σε εκτυπωτή και σαρωτή, κυρίως για χρήση από ερευνητές.

Τέλος, στο μονωμένο θάλαμο υπάρχει η βασική υποδομή για τις ηχογραφήσεις: 

  • μικρόφωνο υψηλής ποιότητας RODE NT2-A
  • κονσόλα ήχου SOUNDCRAFT SPIRIT M4
  • κάρτα ήχου AUDIOPHILE 2496 (M-AUDIO)