ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 
line decor
Πανεπιστήμιο Αθηνών Τομέας Γλωσσολογίας Τμήμα Φιλολογίας η-τάξη Δηλώσεις-βαθμολογίες μαθημάτων    
     
line decor
 
 
 
 

 
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

Το Εργαστήριο Φωνητικής και Υπολογιστικής Γλωσσολογίας ιδρύθηκε το 1990 (Π.Δ. 456/90, ΦΕΚ 175/14-12-1990) και άρχισε τη δραστηριότητά του με μαθήματα φωνητικής από το ακαδημαϊκό έτος 1991/92. Ο πρώτος τεχνολογικός εξοπλισμός εγκαταστάθηκε το 1992, περιλαμβανομένων προσωπικών υπολογιστών και το μηχάνημα ανάλυσης και επεξεργασίας της φωνής Computerized Speech Lab (CSL) της Key Elemetrics. Aπώτερος επιστημονικός στόχος του εργαστηρίου είναι η παραγωγή γνώσης και τεχνογνωσίας με χρήση πειραματικών μεθοδολογιών στη μελέτη της γλώσσας και, σύμφωνα με το σκοπό της ίδρυσής του, το Εργαστήριο διεξάγει έρευνα και διδασκαλία σε ένα ευρύ φάσμα επιμέρους αντικειμένων της φωνητικής και υπολογιστικής γλωσσολογίας, στο πλαίσιο γλωσσολογικών και φιλολογικών σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΕΡΕΥΝΑ

Η βασική έρευνα και η ανάπτυξη ερευνητικών ομάδων αποτελούν τη βάση αναφοράς του Εργαστηρίου. Η διεξαγόμενη έρευνα τεκμηριώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, με συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή συνέδρια, όπως και με δημοσιεύσεις σε εθνικά και διεθνή περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Το Εργαστήριο επιμελείται, επίσης, εκδόσεων των δραστηριοτήτων του και οργανώνει σεμινάρια και συνέδρια, καθώς και συνεργασίες με ερευνητές του ελληνικού και διεθνούς χώρου.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η εκπαίδευση και η εισαγωγή των φοιτητών σε ένα λειτουργικό εργαστηριακό περιβάλλον αποτελεί ουσιαστικό σκοπό του Εργαστηρίου είναι. Το Εργαστήριο παρέχει εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα σπουδών, τα οποία περιλαμβάνουν τις προπτυχιακές, τις μεταπτυχιακές και τις διδακτορικές σπουδές. Αναλαμβάνεται, επίσης, εποπτεία σε πτυχιακές εργασίες, καθώς και εκπόνηση διπλωματικών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών.

 


 
 
 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2107277668

e-mail: linglab@phil.uoa.gr

Διεύθυνση: Εργαστήριο Φωνητικής και Υπολογιστικής Γλωσσολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη
157-84 Ζωγράφου, Αθήνα

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Το εργαστήριο λειτουργεί σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
 
 
 
     

Εργαστήριο Φωνητικής και Υπολογιστικής Γλωσσολογίας