Αρχική σελίδα » Έρευνα » Γλωσσικό υλικό

EΚΠΑ. 6.2: Εμπλουτισμός γλωσσικού υλικού του Αποθετηρίου του ΕΚΠΑ με έμφαση στους πόρους προφορικού λόγου

Το έργο αυτό εμπλουτίζει με γλωσσικό υλικό το αποθετήριο του ΕΚΠΑ και ειδικότερα το Αρχείο Μπαμπινιώτη, στο οποίο προστίθενται νέα ψηφιοποιημένα  αρχεία που περιέχουν απομαγνητοφωνημένο προφορικό λόγο. Τα αρχεία αυτά περιλαμβάνονται εδώ.