Αρχική σελίδα » Έρευνα » Γλωσσικό υλικό

EΚΠΑ. 6.2: Εμπλουτισμός γλωσσικού υλικού του Αποθετηρίου του ΕΚΠΑ με έμφαση στους πόρους προφορικού λόγου

Το έργο αυτό εμπλουτίζει με γλωσσικό υλικό το αποθετήριο του ΕΚΠΑ και ειδικότερα το Αρχείο Μπαμπινιώτη, στο οποίο προστίθενται νέα ψηφιοποιημένα  αρχεία που περιέχουν απομαγνητοφωνημένο προφορικό λόγο. Τα αρχεία αυτά περιλαμβάνονται από το 2015 στην υποδομή clarin:el, η οποία έχει ενταχθεί στην εθνική υποδομή που υποστηρίζει και προωθεί τις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες και τέχνες, και τη γλωσσική τεχνολογία και καινοτομία στην Ελλάδα ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ.