Αρχική σελίδα » Οργάνωση και Λειτουργία » Κοντοσταυλάκη Αθηνά

Αθηνά Κοντοσταυλάκη

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό 

Επικοινωνία

Φιλοσοφική Σχολή, Γραφείο 623 Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 157-84 - Αθήνα

 e-mail: akonto@phil.uoa.gr, Τηλ.: 210 727 7668

Ώρες συνάντησης: Μετά από συνεννόηση μέσω e-mail. Webex: https://uoa.webex.com/meet/akonto 

Σύντομο Βιογραφικό

Συμμετοχή σε  Ερευνητικά Προγράμματα

Συντονισμός και εποπτεία  του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Humanities Education Revitalized via Mundus ExperienceS (HERMES). Υπεύθυνη καθηγήτρια: Αμαλία Μόζερ

Μέλος της επιστημονικής ομάδας του προγράμματος ΘΑΛΗΣ: «Επίπεδα διαταραχής του λόγου ελληνόφωνων ατόμων με αφασία: σχέσεις με ελλείμματα επεξεργασίας, εγκεφαλική βλάβη και προσεγγίσεις θεραπείας»Υπεύθυνη καθηγήτρια: Σπυριδούλα Βαρλοκώστα

Τεχνική Υπεύθυνη Αποθετηρίου ΕΚΠΑ για το έργο clarin:el. Υπεύθυνος καθηγητής: Διονύσης Γούτσος

Μέλος της επιστημονικής ομάδας του προγράμματος ΕΛΙΔΕΚ: Γλωσσικές και γνωστικές στρατηγικές παρέμβασης στις γλωσσικές διαταραχές. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Σπυριδούλα Βαρλοκώστα

Υποστήριξη συνεδρίων

2006-   Υποστήριξη του διεθνούς συνεδρίου International Conference of Experimental Linguistics (ExLing). Πρόεδρος του συνεδρίου: Αντώνης Μποτίνης

Υποστήριξη Διδασκαλίας

Προπτυχιακά

Μεταπτυχιακά

ΠΜΣ Γλωσσολογία

  • ΜΓ01 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας

ΠΜΣ Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Δημοσιεύσεις

Άρθρα 

  • Antonis Botinis, Athina Kontostavlaki, Evgenia Magoula, Olga Nikolaenkova, Charalambos Themistocleous (2018), Prosody and temporal productions in Greek. . In Proceedings of 9th Tutorial and Research Workshop on Experimental Linguistics (pp. 25-28). Paris, France.

  • Elina Nirgianaki, Athina Kontostavlaki, Olga Nikolaenkova, Maria Papanagiotou (2017). Syllable phonology and cross-syllable temporal production in Greek. In Proceedings of 8th Tutorial and Research Workshop on Experimental Linguistics (pp. 81-84). Heraclion, Crete, Greece.

  • Anthi Chaida, Angeliki Sotiriou, Athina Kontostavlaki (2016). Intonation and polar questions in Greek. In Proceedings of 7th Tutorial and Research Workshop on Experimental Linguistics (pp. 51-54). Athens, Greece.