Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

05.03.2021

The DELA Project (2020-2023)

Digital Applications for the Management of Textual Resources

Το Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας και Διαχείρισης Αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών Γλωσσικών Πόρων, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Φωνητικής και Υπολογιστικής Γλωσσολογίας, χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο της χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2014-2020 βάσει της με κωδικό Τ2ΕΔΚ-00869 και με ακρωνύμιο DELA ερευνητικής πρότασης με τίτλο "Ψηφιακές Εφαρμογές και Αυτοματισμοί Διαχείρισης Χειρόγραφων Γλωσσικών Πόρων". 

Επιστημονικός υπεύθυνος Έργου: Αναπλ. καθηγητής Διονύσιος Μπενέτος

Επιστημονικός συνεργάτης: Αναπλ. καθηγητής Γεώργιος Μαρκόπουλος