Αρχική σελίδα » Προβολή εκδήλωσης

Προβολή εκδήλωσης

27.06.2024

RobLabs

Το Εργαστήριο Φωνητικής και Υπολογιστικής Γλωσσολογίας συμμετέχει στο μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ έξι (6) Εργαστηρίων του ΕΚΠΑ για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στο πλαίσιο της διεπιστημονικότητας. 

https://rccl.dind.uoa.gr/roblabs/